Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku ENGLISHSTAR

Žiaci ročníkov 1.- 4. sa majú možnosť zapojiť do celoslovenskej vedomostnej súťaže Englishstar.

Na našej škole sa deti učia cudzí jazyk od prvého ročníka, a preto pozývame všetkých žiakov, ktorí majú radi anglický jazyk, nech sa zapoja a vyhrajú zaujímavé ceny.

Viac info: www.englishstar.sk