Technický krúžok na škole
Na škole majú naši žiaci možnosť zapojiť sa aj do mimoškolských aktivít. Jedným z krúžkov, ktorý na škole máme je technický krúžok. Žiaci si pod vedením pani učiteľky Sabolovej môžu vyskúšať modelovanie a prácu s rôznymi typmi stavebníc. Učia sa opracovávať drevo, či plasty. Pracujú s odpadovým materiálom, ktorý premieňajú na úžitkové predmety. Sadia, polievajú, starajú sa o rastlinky aj o okolie školy. Sú veľm šikovní a pracujú s radosťou.