Beseda so spisovateľom

Beseda so spisovateľom
Dňa 13.3.3019 sme na našej škole privítali pána spisovateľa Mgr. Antona
Medveca, ktorý je zároveň aj starostom nasej obce. Počas pútavej besedy boli
žiaci veľmi zvedaví a neustále kladli otázky, na ktoré im pán spisovateľ
trpezlivo odpovedal. Zaujala ich hlavne kniha, ktorá sa venuje historii našej
krásnej obce.
Pánovi spisovatelovi ďakujeme, že si našiel čas na návštevu našej školy.
Veľké ďakujeme!