OZNAM o riaditeľskom voľne

V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

(Školský zákon) oznamujeme, že dňa

5. apríla 2019 (piatok)

udeľuje riaditeľka školy PaedDr. J.L. Vámosová žiakom riaditeľské voľno

pri príležitosti Dňa učiteľov.