ENVIRO DEŇ

Pozvánka pre žiakov našej školy s rodičmi a pre všetkých, ktorí majú
radi prírodu na zábavné environmentálne podujatie v Košiciach pri
príležitosti osláv Svetového dňa Zeme, dňa 28.4. 2019 (nedeľa).

Program:

– environmentálne divadelné predstavenie

– športovo-zábavné súťaže na ochranu prírody

– maľovanie na tvár

– kreatívne enviro dielne

VSTUP VOĽNÝ