VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin je 17. apríl 2019
(streda).

Od 18. apríla 2019 ( štvrtok) – 23. apríla 2019 (utorok).

ZAČIATOK VYUČOVANIA PO PRÁZDNINÁCH JE 24. APRÍL 2019 (STREDA)