POĎAKOVANIE

Ďakujeme touto cestou pani PhDr. Silvii Velkovej, PhD. za darovanie
krásnych detských kníh pre školu.