Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) sa naša škola zapojí do aktivity
pod názvom “ Vyčistíme si okolie školy“. Chceme vyrastať a žiť v peknom,
čistom a zdravom prostredí. Touto aktivitou chceme poukázať na to, že
nám naše životné prostredie nie je ľahostajné. Budeme čistiť areál školy
a jeho blízke okolie – od buriny, od drobných smetí. Vrecia a rukavice
zabezpečí OcÚ a škola.

Termín: _PIATOK 26.4.2019_ v trvaní 2 hodín.

Organizácia dňa:

1. a 2. hodina – vyučovanie podľa rozvrhu

3. a 4. hodina – „Vyčistíme si okolie školy“

Vyučovanie končí 4. vyučovacou hodinou.