OZNAM

Slávnostné ukončenie školského roku 2018/2019 sa uskutoční dňa

28. júna 2019 o 9.00 hod v budove ZŠ Kostoľany nad Hornádom

O 8. 00 hod je slávnostná svätá omša vo farskom kostole

v Kostoľanoch nad Hornádom.