Oznam
Milí žiaci, rodičia, priatelia školy 

Prajeme všetkým krásne prežitie letných prázdnin, oddych a veľa krásnych
letných zážitkov. 

Letné prázdniny trvajú od 1. júla - do 31. augusta 2019. 

Vyučovanie v novom školskom roku 2019/2020 sa začína 2. septembra 2019