OZNAM

Prosíme rodičov detí, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo ich príjem je najviac vo výške životného minima, aby túto skutočnosť nahlásili na Obecnom úrade v Kostoľanoch nad Hornádom, pre účely poskytnutia dotácií z ÚPSVaR.