PREBIEHAJÚCE SÚŤAŽE NA ŠKOLE

Pozývame všetkých žiakov zapojiť sa do týchto súťaží:

ZBER VIEČOK Z JOGURTOV SABI

 • je potrebné zbierať hliníkové viečka z jogurtov SABI
 • čisté ich priniesť do školy
 • odovzdať p. Sabolovej
 • najlepší zberači budú odmenení

MAKSÍK

 • súťaž prebieha v piatich kolách
 • odovzdať poplatok v škole 9,5 eur do konca spetembra 2019 p. Sabolovej
 • riešime úlohy z matematiky
 • pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ

ZBER PAPIERA

 • zúčatniť sa môžu žiaci 1.- 4. ročníka
 • zbalený papier zviazať a označiť menom
 • odovzdať do školy, p. Medvecovej
 • priebežné váženie bude zverejnené vo vestibule školy
 • najlepší zberači budú odmenení