OZNAM RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE  – INFORMATÍVNE

Dňa 19.11.2019 sa uskutoční
informatívne rodičovské združenie
vo všetkých triedach

v čase od 15.00 do 16.00 hod.