Dňa 11.10.2019 sa na našej škole uskutočnila ďalšia pekná akcia s názvom Najkrajšie jablko. Žiaci počas celého týždňa prinášali do školy jabĺčka, ktoré sa im páčili. V piatok sme urobili vyhodnotenie. Najprv sa vyhodnotili prvé tri miesta o najkrajšie jablko. Hlasovali všetci žiaci a taktiež aj pedagogický zbor. Výhercovia získali malý darček. Zvyšné jablká postúpili do ďalšej súťaže o najchutnejšie jablko. Tie vyberali opäť žiaci a zvolili si štyri najchutnejšie jablká. Výhercovia si odniesli malý darček. Každý žiak, ktorý priniesol svoje jabĺčko dostal sladkú odmenu.

Dňa 20.9.2019 sa na našej škole uskutočnilo prvé kolo čitateľského maratónu. Žiaci mali možnosť začítať sa do príbehu o kocúrikovi z knihy PSIA ŠKOLA KOCÚRA ČERVENOCHVOSTA. Najlepší čitatelia boli odmenení "čitateľským jabĺčkom." Počas celého školského roku budú zbierať tieto čitateľské jabĺčka a najlepší čitatelia budú na konci školského roku odmenení. Držíme všetkým žiakom palce.

Naši prváci úspešne odštartovali do nového školského roku. Majú veľmi radi matematiku. Poznajú básne o čísliciach, porovnávajú, manipulujú s geometrickými tvarmi, pracujú s interaktívnou tabuľou. Dúfame, že sa budú zapájať aj do matematických súťaží a svoje vedomosti uplatnia aj v praktickom živote.

Pani učiteľka K. Sabolová privítala prvákov a ich rodičov v čarovnom kráľovstve lienok. Po splnení úloh pasovala prvákov zlatou paličkou na prvákov.  Pasovaniu predchádzalo posadenie sa do kresla, kde čarovný klobúk rozhodol, do ktorej triedy budú prváci posadení. Bola to samozrejme trieda lienok. Na záver pasovaní prváci zložili sľub, ktorý za všetkých predniesla pani učiteľka.  Týmto dňom boli prváčikovia prijatí do „cechu žiackeho“ a budú dostávať za svoje výkony ohodnotenie ako ostatní žiaci. Veríme, že naši prváci si odniesli okrem pamätného listu a sladkej odmeny aj pekné spomienky. 

Dňa 24.6.2019 sme mali na škole vzácnu návštevu. Prišla k nám poľovníčka, Ing. Katka Molnárová. Deťom ukázala krásny svet lesa, predstavila zvieratká našich slovenských lesov. Deti mali možnosť dotknúť sa vystavených ukážok. Ďakujeme!

Dňa 21.6.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie Hasičského múzea v Prešove. Exkurzie sa zúčastnil aj pán starosta Mgr. Anton Medvec, ktorého snom je mať v obci malých hasičov. Žiaci si mali možnosť vyskúšať sadnúť do historických hasičských áut, dali si obrovské dávky zmrzliny a prešli sa historickým centrom Prešova.

Posádkový deň detí na letisku v Nižnej Šebastovej 7.6.2019 dopadol veľmi dobre, videli sme statické a dynamické ukážky pozemnej techniky, výcvik psov, ukážky ručných zbrani, penovú show...ústa sa nám nezatvorili..viď foto

Rodina je pre každého z nás veľmi dôležité miesto pre šťastný život. Dôveru, podporu a ochotu pomôcť jeden druhému sme si vyskúšali aj v rôznych aktivitách, ktoré vyzdvihli práve tieto hodnoty.

Matematický klokan je najväčšia matematická súťaž na svete a realizuje sa až v 65 krajinách. Zapojili sa do nej aj žiaci našej školy. Spolu v nej bolo 10 našich žiakov a traja z nich sa stali školskými šampiónmi, keďže získali až 100 percentnú úspešnosť. Sú to žiaci prvého ročníka: Laura Horvátová, Aurel Velk, Viliam Velk. Srdečne blahoželáme!

Dnes sme mali ďalšiu aktivitu na zdokonaľovanie čítania. Čitateľský maratón sme dnes venovali téme rodiny. Bol to príbeh o rodine zo zvieracej ríše a žiakov opäť zaujal. Sledovali sme nielen úroveň čítania, ale aj úroveň pochopenia textu. Žiaci sa učia odpovedať celou vetou, sformulovať svoje myšlienky do vety, odpovedať správne na položené otázky, navzájom sa počúvať a vylepšovať pozornosť a sústredenosť na prácu. Vyhodnotenie dnešnej aktivity bude na poslednom stretnutí v mesiaci jún.

Dňa 13.5.2019 naši štvrtáci absolovali Kurz prvej pomoci pod záštitou Slovenského Červeného kríža. Naučili sa základy poskytovania prvej pomoci pri záchrane života spojené s praktickou činnosťou. Akcia sa uskutočnila v ZŠ Družstevná pri Hornáde. Žiaci mali možnosť pozrieť si aj ako prebieha odber krvi.

Druhá májová nedeľa patrila už tradične našim mamičkám, babičkám. Naši žiaci si pripravili kultúrny program, v ktorom sa snažili ukázať, akí sú šikovní a hlavne, ako veľmi ľúbia svoje mamičky a babičky. Venovali im aj pekné kvety a milé darčeky. Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom, priateľom, ktorí prišli naše deti podporiť a našim mamkám prajeme veľa krásnych chvíľ s ich deťmi.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa hasičov sme si uctili patróna hasičov Sv. Floriána. A pri praktickom nácviku sme spojili príjemné s užitočným...... popolievali sme okrasné dreviny a kvietky na našom školskom záhone.

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v piatok 26. apríla 2019 stretli naši žiaci, aby vlastnými silami pomohli aspoň malému kúsku prírody zbaviť sa odpadu, ktorý tam pozahadzovali ľahostajní ľudia. Spoločným úsilím sme zlepšili kvalitu a čistotu životného prostredia v našej obci. Ďakujeme vám naši malí žiaci!

Dňa 24.4.2019 naši žiaci navštívili ekocentrum Sosna v Družstevnej pri Hornáde, kde absolvovali environmentálne aktivity. Deti mali možnosť učiť sa, ovoniavať, hrať sa, oddychovať a premýšľať o prírode a svete okolo nás.

Dnešný čitateľský maratón prebiehal opäť veľmi zaujímavo. Žiaci sa po prečítaní textu preskúšali v pochopení textu. Teší nás, že im to ide stále lepšie.

Tešíme sa, že v tento deň - 11. 4. 2019, pripnutím narcisu naši žiaci a učitelia vyjadrili spolupatričnosť onkologickým pacientom. Veríme, že vďaka tejto podpore sa nájdu zdroje na realizáciu projektov pre onkologických pacientov.

V utorok 9. apríla naši žiaci strávili krásne chvíle na miestnej kostoľanskej farme, ktorá patrí k farskému úradu v Kostoľanoch nad Hornádom. Mláďatká, symbol jari, putovali z rúk do rúk a nám sa nechcelo odísť. Veľmi dobre sme si oddýchli a niečo sa aj naučili. Ďakujeme pánu dekanovi Mgr. S. Strončekovi za tieto zážitky.

V rámci Svetového dňa zdravia - 7. apríla 2019 sme v pondelok 8.4.2019 privítali pani doktorku MUDr. Gabrielu Wohlfahrtovú zo stomatológie Zdravotného strediska v Kostoľanoch nad Hornádom a pani sestričkou Vaľovou. Beseda bola veľmi hodnotná, naši žiaci dostali výklad o dôležitosti zdravých zúbkov aj názornú ukážku o tom ako sa o ne treba starať . Ďakujeme.

Deň učiteľov sme oslávili jednodňovým výletom na maďarský hrad Fuzér v blízkosti hraníc. Prialo nám počasie, bolo nám úžasne v krásnej prírode...oddýchli sme si, nadýchali čerstvého vzduchu a porozprávali sme sa tak uvoľnene, ako inokedy nemáme čas. Určite si takýto deň ešte zopakujeme...

V rámci jarných aktivít v prírode sme preskúmali aj okolie školy a ako vidno krásne počasie nám vyčarilo úsmevy na tvárach.

Na prípravu koláčikov potrebujeme: žiakov z ŠKD, dobrú náladu, šikovné ruky, recept a jednu kávu (pre mňa). Vyskúšajte, chutili výborne.

Posledný marcový pracovný deň žila naša škola čítaním. Uskutočnilo sa štvrté kolo Čitateľského maratónu pod vedením pani riaditeľky PaedDr. J. L. Vámosovej. Žiaci 2.- 4. ročníka čítali príbeh od Gabriely Futovej - Bola raz jedna škola. Po prečítaní príbehu si zmerali žiaci sily v čítaní s porozumením. Žiaci si podľa zásluh pripli indiánske pierka, ktoré si poctivo zbierajú celý školský rok. Naši štvrtáci v tento deň ukončili mimočítankový projekt „Moja obľúbená literárna postava“. Výstupom z projektu boli prezentácie jednotlivých žiakov, ktorý nám predniesli opis svojich obľúbených literárnych hrdinov.

Dňa 27.3.2019 navštívili našu školu deti z MŠ Kostoľany nad Hornádom. Pani učiteľky zo ZŠ im pripravili tvorivé dielne, kde si malí škôlkári mohli sami vyskúšať výrobu šperkov, zhotoviť si veľkonočného zajačika z papiera alebo pripraviť netradičné výrobky z cestovín a ďalšieho materiálu. Malí škôlkári sa pustili so záujmom do práce a čas prešiel veľmi rýchlo. Ďakujeme za návštevu!

Knihy nie sú vyrábané ako nábytok. Napriek tomu neexistuje nič, čo by zariadilo dom krajšie. Už len pomyslenie na to, že na konci dňa na mňa čaká dobrá kniha, robí deň krajším." Sú to krásne myšlienky. Na väčšinu kníh ľudia do roka zabudnú. My v škole nechceme na žiadnu z nich zabudnúť. U nás je čítanie jedným z najväčších potešení. Máme ich všade. V triedach, na chodbách, keď si zoberieme knihu do ruky sme ako v nemocnici na dušu. Nedovoľte ani doma zabudnúť na knihy. Ak sú prečítané, staré alebo nepotrebné, doneste ich do našej školy, aby sa dostali do rúk tých, ktorí ich naozaj ocenia. Vložte ich do našej malej knižnice na prízemí a my budeme zase o niečo bohatší. Ďakujeme všetkým, ktorí prispejú... " Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom."

Beseda so spisovateľom Dňa 13.3.3019 sme na našej škole privítali pána spisovateľa Mgr. Antona Medveca, ktorý je zároveň aj starostom nasej obce. Počas pútavej besedy boli žiaci veľmi zvedaví a neustále kladli otázky, na ktoré im pán spisovateľ trpezlivo odpovedal. Zaujala ich hlavne kniha, ktorá sa venuje historii našej krásnej obce. Pánovi spisovatelovi ďakujeme, že si našiel čas na návštevu našej školy. Veľké ďakujeme!

Na škole majú naši žiaci možnosť zapojiť sa aj do mimoškolských aktivít. Jedným z krúžkov, ktorý na škole máme je technický krúžok. Žiaci si pod vedením pani učiteľky Sabolovej môžu vyskúšať modelovanie a prácu s rôznymi typmi stavebníc. Učia sa opracovávať drevo, či plasty. Pracujú s odpadovým materiálom, ktorý premieňajú na úžitkové predmety. Sadia, polievajú, starajú sa o rastlinky aj o okolie školy. Sú veľm šikovní a pracujú s radosťou.

Beseda o prevencii šikanovania na školách „Buďme k sebe dobrí“

- obľúbená a poučná čitateľská hodinka so súťažami medzi triedami so zisťovaním porozumenia textu a ďalšími zábavnými aktivitami