Názov krúžku

Vedúci krúžku

Deň

Angličtina Hrou

Thlic. Mgr. Katarína Sabolová, PhD.

Streda

Hasičský krúžok

Mgr. Monika Ščepitová

Štvrtok

Športový krúžok

Mgr. Ľubica Vítková

Pondelok

Tanečný krúžok

Ing. Eva Kenderová

Pondelok

Učíme sa ruštinu

PaedDr. Jolana Lea Vámosová

Utorok