1. ročník Triedny učiteľ Mgr. 
2. ročník Triedny učiteľ PaedDr. Jolana Lea Vámosová
3. ročník Triedny učiteľ Mgr. Valéria Hajnalová
4. ročník Triedny učiteľ Mgr. Katarína Sabolová