Ročník Triedna učiteľka
1. ročník Thlic. Mgr. Katarína Sabolová, PhD
2. ročník Mgr. Monika Ščepitová
3. ročník PaedDr. Jolana Lea Vámosová
4. ročník Mgr. Valéria Hajnalová