Riaditeľka školy

PaedDr. Jolana Lea Vámosová

Vychovávateľka

Mgr. Alena Dancáková Nullasová

Asistentka

Ing. Eva Kenderová

   

Ročník

Triedna učiteľka

1.ročník

Thlic. Mgr. Katarína Sabolová, PhD.

2.ročník

Mgr. Monika Ščepitová

3. ročník

PaedDr. Jolana Lea Vámosová

4.ročník

Mgr. Valéria Hajnalová