PaedDr. Jolana Lea Vámosová Riaditeľka / Triedna učiteľka: 2. ročník
Mgr. Valéria Hajnalová Triedna učiteľka: 3. ročník / Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
Mgr.  Triedna učiteľka: 1. ročník / Vedie krúžok: Hasičský
Mgr. Alena Dancáková Nullasová Vychovávateľka
ThLic.Mgr.Katarína Sabolová PhD Triedna učiteľka: 4. ročník / Vedie krúžok: Technicko – konštrukčný